Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Kierownik Katedry
Tel./fax:+48 (91) 44 96 420
e-mail:  Andrzej.Nowak@zut.edu.plDr hab. Wiera Michalcewicz, prof. nadzw.
Adiunkt
Tel.: +48 91 44 96 421
e-mail:  Wiera.Michalcewicz@zut.edu.pl

Dr hab. inż. Krystyna Przybulewska
Adiunkt
Tel.: +48 91 44 96 424
e-mail: Krystyna.Przybulewska@zut.edu.pl

Dr Małgorzata Hawrot-Paw
Adiunkt
Tel.: +48 91 44 96 423
e-mail: Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl

Dr Magdalena Błaszak
Adiunkt
Tel.: +48 91 44 96 422
e-mail: Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl

Iwona Kraska
St. technik
Tel.: +48 91 44 96 425
e-mail:  Iwona.Kraska@zut.edu.pl