Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
    W naszym Zakładzie zajmujemy się mikrobiologią i biotechnologią środowiska. Prowadzimy badania aktywności mikroflory glebowej i jej związku z żyznością gleby, a także analizujemy wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych na tę aktywność.
    
    Ponadto zajmujemy się oceną wpływu różnych uciążliwych dla otoczenia obiektów na mikrobiologiczne zmiany w glebie i w powietrzu. Prowadzimy badania z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiskowej, rekultywacji gleby, oddziaływania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz biodegradacji substancji ropopochodnych.